Meyers Postkartenverlag

Meyers Postkarten Verlag, Hamburg 13