Graph. Verl. Anstalt Breslau

1904 - Bützow - An der Warnow

1904 buetzow an der warnow

••• BÜTZOW - AN DER WARNOW
••• um 1904 (gelaufen 1908)
••• Reinicke & Rubin, Magdeburg 1904 - 11265